Địa chỉ: Số 20, Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: + 84. 313 877139

Fax: + 84. 313 877138

Email: vimarinecompany@gmail.com

Website: http://vimarine.vn/

Thông tin liên hệ

* Họ tên:
* Email:
* Điện thoại:
* Địa chỉ:
Yêu cầu: