Tín hiệu cấp cứu hàng hải

1. Tín hiệu dù /Rocket Parachute Flare

Độ cao cháy được: ≥ 300 m

Độ lớn của ánh sáng: ≥ 30.000cd

Màu của ngọn lửa: Cháy với ngọn lửa màu đỏ

Thời gian cháy: ≥ 40 s

Độ lớn: ф 47* 262 mm

2. Tín hiệu đuốc/Hand flare

Màu ngọn lửa:  Màu đỏ

Độ sáng: ≥ 1500cd

Thời gian cháy: ≥ 60 giây

Kích cỡ:  Φ25*173mm

3. Tín hiệu khói/Buoyant Smoke Signal 3 Minutes

Màu khói: Màu cam

Độ làm mờ của khói: ≥70%

Thời gian phát: ≥ 3 phút

'

4. Tín hiệu khói kèm đèn/Lifebuoy self-ignition light & self-activating smoke signal (MOB)

Màu khói: Màu da cam

Thời gian phát: ≥15 phút

Độ sáng của đèn: ≥2 cd

Thời gian sáng của đèn: ≥2 giờ

5. Thiết bị phóng dây loại 1 đầu phóng/Line-throwing unit

Khoảng cách phóng : ≥ 230 m

Lực phóng : ≥ 2 kN

6. Thiết bị phóng dây loại 4 đầu phóng/Line-throwing unit

Khoảng cách phóng : ≥ 230 m

Lực phóng : ≥ 2 kN