BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ CỨU SINH - CỨU HỎA CỦA TÀU SÔNG, TÀU BIỂN

1. BÈ CỨU SINH :

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định và của nhà sản xuất.

Chúng tôi đã được ủy quyền bởi một số nhà sản xuất:

- SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO.,LTD (KHA)

- SHANGHAI STAR RUBBER PRODUCTS CO., LTD (CSM)

- NINGBO HAIFENG LIFE-SAVING MANUFACTURING (CRV)

2. XUỒNG CỨU SINH:

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm /định kỳ hệ xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ .

Chúng tôi đã được ủy quyền bởi một số nhà sản xuất:

- NINGBO NEW MARINE LIFE-SAVING MANUFACTURING,

- ZHEJIANG HENGXIN SHIP EQUIPMENT (HXN)

- BEN THUY SHIPBUILDING

- BINH AN COLLECTIVE ENTERPRISE

3. THIẾT BỊ CỨU HỎA:

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị và hệ thống cứu hỏa bao gồm:

- Bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy

- Bình thở dùng cho người chữa cháy SCBA; bình thở sự cố EEBD, bình thở Ôxy ytế...

- Hệ thống chữa cháy cố định CO2,

- Hệ thống chữa cháy bột khô

- Hệ thống chữa cháy Foam (bọt); phân tích mẫu chất tạo bọt

- Hệ thống chữa cháy phun sương bằng nước

- Thiết kế, lắp đặt các hệ thống cứu hỏa

Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cho các trang thiết bị khác như: Quần áo bơi chống mất nhiệt, quần áo dùng cho người chữa cháy, quần áo chống hóa chất....

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat