Cung ứng, lắp đặt hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phun sương

Hệ thống phun nước có áp suất sử dụng trong khu vực buồng máy (water spraying system):

Hệ thống phun nước có áp suất cũng được sử dụng trong các buồng máy hoặc buồng nồi hơi. Điểm khác nhau cơ bản giữa giữa hệ thống dùng cho khu vực buồng máy và hệ thống dùng cho khu vực sinh hoạt là hệ thống dùng cho khu vực sinh hoạt phải hoạt động tự động khi có hỏa hoạn, còn hệ thống dùng cho buồng máy phải hoạt động bằng tay. Các đầu phun nước của hệ thống dùng cho buồng máy tương tự như đầu phun nước dùng cho khu vực sinh hoạt, nhưng không có bầu thủy tinh đựng chất lỏng giãn nở.

Hệ thống này được điều áp bằng nước ngọt, áp suất được duy trì thường xuyên đến van điều khiển phun nước. Khi van này mở, nước được cung cấp đến các đầu phun và xả ra đám cháy. Hệ thống được phân chia thành các cụm đầu phun khác nhau, mỗi cụm có một van điều khiển phun .

Bơm và các thiết bị điều khiển của hệ thống được bố trí bên ngoài không gian mà hệ thống phục vụ và phải đảm bảo là hỏa hoạn bên trong buồng được hệ thống phục vụ không được làm hỏng hệ thống.

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat